Saturday, November 03, 2012

Hjälp forskare med skönhetsbilden

Forskare vid Göteborgs universitet håller just nu på med en undersökning som handlar om medie- och internetvanor, attityder till skönhet/utseende och självbild bland människor i olika åldrar och med olika bakgrund. De söker deltagare som kan tänka sig att svara på en enkät med frågor kring dessa ämnen. Ju fler som kan svara på frågorna desto bättre! Om du kan tänka dig att vara med i denna undersökning, klicka på denna länk: http://ww3.unipark.de/uc/print/?a=266

xoxo, 
Vicky 
Follow Me on Twitter VicktoriaM!

No comments: