Friday, January 27, 2012

Top Score


Har fått vårt betyg för vårt projektarbete i psykologi nu. Där vi gjorde undersökningen om hur stigmatiserade orden för psykisk sjukdom är (se vår poster HÄR). VG fick vi, d.v.s. högsta betyg :)

xoxo,
Vicky

No comments: