Julkapparna som jag fått hitintills ska ni får läsa om senare. Får skriva inlägget i alla jädrans pauser som TV4 har *hate*.